Rådgivning og behandling
helsecentermarjattalogo1
item9a item10a item12a item13a item14a item15a item16a
item17a
item1
item1 Helsecenter Marjatta – rådgivning og item1
item1
item1

Vi tilbyder en helhedsorienteret vurdering af børn og unge med særlige behov, udviklings-
forstyrrelser, særlig sensitivitet, mistrivsel eller lignende.

Derefter foreslår vi tiltag som kan støtte og hjælpe barnet til en positiv udvikling – og kan herunder tilbyde special pæda- gogisk rådgivning, specifikke behandlingstiltag og supervision.

item1 item18a item1

For børn med særlige behov kan vi være rådgivere på ”sidelinjen” gennem barnets opvækst, skolegang osv. Det grundlæggende kendskab til barnet og familien vi tidligere har fået, kan så blive til gavn også ved senere kriser og udfordringer i opvæksten.

Vi tilbyder endvidere almindelige konsultationer med en antroposofisk orienteret læge og behandling ved antroposofiske terapeuter.

Vi samarbejder med en række specialister indenfor terapi, samtale og supervision, psykologi og psykiatri m.m.

item1
item18a Marjatta har 60 års erfaring item18a
item1
item1 halvcirkel item1
halvcirkel Se www.marjatta.dk halvcirkel
halvcirkel
item18a
halvcirkel Se www.uddannelsemarjatta.dk halvcirkel
item1
item1
halvcirkel
item1a
Foto4a1
MarjattaHelsecenter1lille3a1