Undervisning i Helsecenteret 2019-2020

Kurser og tværfagligt symposium 2019-2020

Som et nyt initiativ holder Helcenteret 4 kurser i perioden fra september 2019 til januar 2020. Formålet er at styrke det helsepædagogiske og Socialterapeutiske arbejde i praksis.  Underviserne, Tomas Johansen (læge), Lisbet Kolmos (læge) og sygeplejerske Vibeke lleman Andersen, har alle sammen lang erfaring inden for antroposofisk medicin og helsepædagogik.

I september 2019 og igen i marts 2020 afholder Helsecenteret et Tværfagligt symposium, der har overskriften; Det levende, livskræfter og livsmening. – Sundhedsfremme og livskvalitet i praksis. Det er vores ønske at styrke sammenhængen mellem sundhed og pædagogik med det formål at, styrke og udvikle samarbejdet mellem læger, terapeuter og pædagoger.

Se Helsecenterets kursuskatalog her:  2019-2020

Tværfagligt symposium
Det levende, livskræfter og livsmening -sundhedsfremme og livskvalitet i praksis Som et nyt initiativ indbyder Helsecenter Marjatta til tværfaglige symposier om sammenhængen mellem sundhed og pædagogik med det formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem læger, terapeuter og pædagoger. Vi tager udgangspunkt i sundhedsfremme, fordi det er væsentligt, at vi som behandlere og helsepædagoger bevidst […]
Læs mere »
Sundhedsfremme og egenomsorg i pædagogisk og terapeutisk praksis
At være pædagog og terapeut betyder, at vi skal give af os selv til andre mennesker og støtte dem i deres livsudfoldelse. I en travl hverdag kan vi nemt opleve at løbe tør for energi. Dette kursus fokuserer på, hvilke tiltag jeg som pædagog kan vælge at tage i mit eget liv, sådan at jeg […]
Læs mere »
Helseplejemidler, forkølelse og pleje af mennesker med feber
Med jævne mellemrum bliver vi forkølede, får influenza og feber. Som pædagog, der tager varer på andre, er det rart at føle sig bedst mulig ”klædt på” i disse situationer. Vi vil gennemgå vejledning i anvendelse af helseplejemidler med særligt fokus på feber og infektionssygdomme. Der vil også blive praktiske demonstrationer i brug af citron […]
Læs mere »
Elev- og beboerbeskrivelser som pædagogisk værktøj
Ved at vi samles og systematisk bidrager med observationer og erfaringer omkring et menneske vi arbejder pædagogisk med, kan vi opnå en større fælles kraft i vores arbejde. Vi kan gennem fordybelse komme til indsigt i, hvad i en given situation der er nødvendigt at gøre. Vi vil arbejde skiftevis i grupper og i plenum […]
Læs mere »
Antroposofisk medicin og salutogenese
I en tid, hvor der overalt i samfundet standardiseres, er det vigtigere end nogensinde, at mennesker kan være med til at tage et individuelt ansvar for egen sundhed og livskvalitet. På hvilken måde kan antroposofisk behandling bidrage? Hvordan forholder pædagogen sig til dette menneskesyn, og hvilke praktiske udfordringer giver det i daglig praksis? Hvordan kan […]
Læs mere »