Elev- og beboerbeskrivelser som pædagogisk værktøj

Ved at vi samles og systematisk bidrager med observationer og erfaringer omkring et menneske vi arbejder pædagogisk med, kan vi opnå en større fælles kraft i vores arbejde. Vi kan gennem fordybelse komme til indsigt i, hvad i en given situation der er nødvendigt at gøre.
Vi vil arbejde skiftevis i grupper og i plenum og øve såvel systematisk observation som fordybelse.

Dato
12.november 2019

Målgruppe
Pædagoger og terapeuter

Sted
Marjatta Bredeshave, terapisalen

Tid
kl. 9.00- 14.30

Pris
625 kr. inkl. forplejning

Undervisere
Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen