Embodiment

Embodimentconceptet er udviklet af Bernhard Lievegoed institut i Hamburg

Embodiement er en neurofysiologisk terapi, som virker på sanseforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og adfærdsforstyrrelser. Mange af disse forstyrrelser kan føres tilbage til tidlig motorisk fejludvikling, som bunder i rester af tidlige reflekser og muskeltonus forstyrrelser, som i den normale udvikling skal belive den motoriske udvikling og sanseintegrationen gennem hele livet og føre til individuel motorik.

Hvis der er rester af reflekser, kan det have en negativ virkning.  Terapien går ud på at stimulere kroppen/hjernen til at tilegne sig sunde bevægelser uden påvirkning af disse reflekser.

Embodiement behandler ikke symptomer, men virker på årsagen, muskeltonus bliver reguleret, hvorved også symptomerne forbedres eller i bedste fald forsvinder.

Reflekser ses ikke enkeltvis men overlapper hinanden og kan således være svære at identificere.

Øvelserne er rotationsøvelser om kroppens akser, som udføres liggende på en måtte på gulvet.

Forud for selve terapien vil der blive lavet en grundig gennemgang af barnets motorik med særlig fokus på om der stadig er rester af refleksmotorik tilbage som påvirker dets nuværende motorik i en uhensigtsmæssig måde.