Hvem er vi

Tomas Henckel Johansen

Leder af Helsecenter Marjatta. Uddannet speciallæge i almen medicin. Læge ved Helsecenter Marjatta med antroposofisk medicin og terapi, samt praktiserendelæge i Ishøj. Særlig interesse for psykisk trivsel og helse samt fordybelse og meditation som kilde til fornyede kræfter.

Telefonisk konsultation:  Fredag kl. 08.00 -09.00 Tlf: 5651-7880 og 3032-3438. 

Kontakt Tomas: henckel@dadlnet.dk 

Rolf Kjær

Uddannet helsepædagog, eurytmist og helseeurytmist (bevægelsesterapeut). 20 års erfaring i at arbejde med mennesker. Terapeutisk erfaring fra to tyske sygehuse og arbejdet med handicappede børn, unge og voksne i Danmark, samt fra egen praksis.

Kontakt Rolf: helseeurytmi.rk@gmail.com

Lisbet Kolmos

Læge, ph.d., tidlige leder af Marjatta gennem 25 år.  Erfaring med børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Interesse for sundhedsfremmende terapi og behandling af bl.a. kronisk træthedssyndrom.

Telefonisk konsultation: Mandag og tirsdag kl. 09.00 – 10.00  Tlf: 5651 7872 og 2134 0856. 

Kontakt Lisbet: lskl@marjatta.dk

 

Vibeke Illemann Andersen

Sygeplejerske og sundhedsfaglig konsulent. Har 23 års erfaring med antroposofisk medicin og videreuddannelse i Rytmisk indsmøring og kropsbehandlinger. Videreuddannelse i vejledningssamtaler der bygger på gestaltterapeutiske principper.  Flere års erfaring bl.a. fra Norge i arbejdet med voksne mennesker med udviklinghæmninger, samt undervisning, vejledning og coaching af medarbejdere ud fra sundhedsfremmende perspektiver.

Telefonisk konsultation: Onsdag og fredag kl. 10.00 – 11.00 Tlf. 2116-9798

Kontakt Vibeke: vibea@marjatta.dk

Birte Kjær

Helsepædagog, tysk uddannet Heilpraktiker og bevægelses terapeut med refleks terapi – Embodiment – neurologisk regenerering som hovedområde. Lærer på Uddannelsescenter Marjatta i bevægelse, helsepædagogik og forskellige former for antroposofisk terapi. Tilknyttet Bothmer Movement International som ansvarlig for Bothmergymnastik uddannelse i Danmark.

Kontakt Birte: bkae@marjatta.dk

Lind Einarsdóttir

Uddannet helsepædagog samt Master i specialpædagogik. Mange års erfaring i arbejdet med børn og unge med særlige udfordringer, samt undervisning, vejledning og coaching af medarbejdere i pædagogiske virksomheder. Ansat ved Uddannelsescenter Marjatta som uddannelseskoordinator, underviser og opgavevejleder ved pædagoguddannelsen.

Kontakt Lind: lein@marjatta.dk