Symposium d. 21.-22. september 2019

Det levende, livskræfter og livsmening
-sundhedsfremme og livskvalitet i praksis

Som et nyt initiativ indbyder Helsecenter Marjatta til tværfaglige symposier om sammenhængen mellem sundhed og pædagogik med det formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem læger, terapeuter og pædagoger.

Vi tager udgangspunkt i sundhedsfremme, fordi det er væsentligt, at vi som behandlere og helsepædagoger bevidst støtter og fremmer ”livskræfterne” hos dem vi arbejder med. Det ”det levende” eller ”det æteriske”, er et væsentligt aspekt i Rudolf Steiners medicinske impuls. Det er nøglebegreber for al helbredelse og sundhedsfremme og dermed for alle, der arbejder med og for andre mennesker.

Fredag eftermiddag indleder Tomas Henckel Johansen med en betragtning omkring ”det æteriske” som fænomen.

Fredag aften fortæller Kirsten Skjerbæk, som er ernæringsterapeut og cand. pharm. om fødens nedbrydning og genopbygning, så den kan give kraft til den individuelle menneskelige organisme.

Lørdag formiddag holder Lisbet Kolmos et oplæg om de fire æterarter med fokus på temaet: ”Livsæter – Livsmening” med inspiration fra Rudolf Steiners syn på helbredelse og erkendelse.

Dagene vil indeholde; kunstneriske indslag, ikke alene som en illustration af emnerne, men også som en selvstændig erfaringskilde.

Fordybelse individuelt og i grupper.

Læs detaljeret program her:Invitation til symposium – Det levende livskræfter og livsmening

 Dato
20.-21- september 2019
og 27. og 28. marts 2020

Målgruppe
Læger, terapeuter og helsepædagoger

 Sted
Helsecenter Marjatta, terapisalen.

 Tid
Fra fredag kl. 14.00 til lørdag kl 14.30

 Pris
850 kr. inkl. fuld forplejning