Symposium d. 27.-28. marts 2020

NY DATO: Fredag 27. og lørdag 28. marts 2020
Vi håber dermed at give flere kolleger mulighed for at deltage og har søgt at lægge datoen, så det ikke støder sammen med danske eller udenlandske kurser og arrangementer.

Det stod tilbage efter det første symposium, at det ”almene æteriske” som vi indledte med, havde behov for at blive mere konkret og sat i konkrete sammenhænge i fht. vore forskellige arbejdsfelter.

Vi har derfor valgt at gå videre med de fire æterarter, dels ud fra billedbetragtninger ud fra kunstterapi ved Rüdiger Mövens, men også ud fra hjertet som konkret organ og hjertets kræfter som fællesskabsdannende virkeområde og ”naturens fire hjertekamre” ved Tomas Johansen. De kulturelle aspekter udfoldes bl.a. konkret gennem et indlæg om værdier og information om Luciaklinikken på Dallund slot, ved Nanna Kirkebjerg. Lisbet Kolmos vil tale yderligere om fordybelse ud fra Rudolf Steiners foredragsrække om ”Det femte Evangelie”, som blev holdt i Kristiania (Oslo) i oktober 1913 (GA 148).

TEMA bliver således sammenfattet:

Mysterium Cordis – hjertets mysterium
… de levende kræfters virke i menneske, natur og kultur

Vi arbejder stadig på at kunne forme vores arbejdsdøgn således, at der både bliver fælles oplevelser, samtalegrupper og denne gang forhåbentligt også tid til fordybelsesmuligheder i konkrete områder, f.eks. Helseeurytmi og plantebetragtning m.m.
Vi glæder os til at arbejde videre sammen med Jer alle!
På vegne af forberedelsesgruppen
Tomas Johansen.