Symposium d. 12. og 13. november 2021

Mysterium Cordis – Hjertets Mysterium

De levende kræfters virke i menneske, natur og kultur

Tværfagligt symposium II For læger, terapeuter og helsepædagoger

12. og 13. november 2021

Efter aflysningen i marts pga. Corona-situationen ser vi nu frem til at arbejde videre med livskræfter og de 4 æterarter. Vi fortsætter de forskellige procesbetragtninger fra sidste møde, og forsøger at komme tættere på det levende, som ligger bagved vores praksis.

  • Hvordan kan vi nærme os en selvstændig oplevelse af de 4 æterarter, som reelle processer?
  • Hvordan kan vi øve os i at få en oplevelse af disse processer, så vi kan genkende dem, når vi er sammen med en patient eller beboer?

Denne gang tager vi et nyt skridt.

  • Tomas Johansen ser på hjertet og dets æterkræfter som et konkret organ.
  • Rüdiger Mövens viser eksempler på, hvordan de forskellige æterarter kan spores i det kunstterapeutiske arbejde.
  • Nanna Kirkebjerg fortæller om værdiarbejdet på Luciaklinikken.
  • Lisbet Kolmos fordyber temaet om jeget og hjertekræfterne, med inspiration fra ’Det femte evangelium’ af Rudolf Steiner.

Derudover vil den kunstneriske fordybelse videreføres ved Charlotte Krantz og Paul Klarskov, vi øver helseeurytmi med Rolf Kjær og fordyber os i samtalegrupper begge dage.

Fredag aften kan vi opleve eurytmiforestillingen Utroligheds frø med ensemblet ”Metamorfose”. Se her: Eurytmiforestilling – Utroligheds frø

Program og praktiske informationer kan læses her: Program og praktiske informationer

Vi glæder os til at se tidligere og nye deltagere til et par intensive og ”hjertelige” arbejdsdage!

Med venlig hilsen,

på vegne af Helsecenter Marjatta,

Tomas Henckel Johansen, lægekonsulent

Helsecenter Marjatta: Tomas Johansen, speciallæge i almen medicin; Lisbet Kolmos, læge, tidligere leder af Marjatta; Rolf Kjær, helseeurytmist og helsepædagog; Vibeke Illemann Andersen, sygeplejerske; Birte Kjær, Bothmer- og Embodimentbevægelsesterapeut; Marie Kolmos, konsulent med kvalitative forskningskompetencer.

Kultur- og Uddannelsescenter Marjatta: Terje Erlandsen, Leder af kultur- og udviklingscenter Marjatta, Master i pædagogik; Lind Einarsdóttir, Helsepædagog, Master i specialpædagogik; Paul Klarskov, lærer ved Kultur- og uddannelsescenter Marjatta, skuespiller og instruktør;  Charlotte Krantz, dipl. Eurytmist, Master i pædagogik; Göran Krantz, Ph.d., fagkonsulent for forskning og BA programmet. 

Som en del af den kunstneriske øvelse „Kors og rose“ indgår en tekst fra Rudolf Steiners mysteriedrama ”Indvielsens Port”

Des Lichtes webend Wesen                                                                          Lysets vævende væsen

Es erstrahlet durch Raumesweiten                                                            Det stråler gennem rummet

Zu füllen die Welt mit Sein                                                                          Og fylder verden med liv

(Rudolf Steiner. Oversættelse: Paul Klarskov)