Tænkning, sprog og etik i pædagogisk praksis del II

Fordybelse i hvordan vores daglige handlinger kan blive en ny erkendelsesvej for os

Pga. Corona-situationen blev kurset den 14. januar 2022 udsat. Nu tages det op igen og alle, der har lyst, er velkomne

I hverdagen handler vi spontant ud fra vores intuition, men ofte gør vi os ikke klart, hvad der ligger bag. Moderne forskning viser at vores handlinger og bevægelser bærer lag af indre kvaliteter som er meget mere omfattende end vi tidligere har anet. Bevægelsen er ikke bare kropslig bevægelse. Den har mange dimensioner og er bærer af ’kerneselvet’. Disse dimensioner, er os ikke fuldt bevidste. Antroposofisk fordybelse og kreative aktiviteter er veje til at udforske og opleve disse kvaliteter.

 

Niels Henrik Nielsen, musiker, lærer og formand for Antroposofisk Selskab, belyser temaet ud fra Rudolf Steiners filosofi og livsanskuelse.

 

 

 

 

 

 

Göran Krantz, Ph.d., underviser og kunstner. Vi arbejde med at fordybe oplevelsen af egen pædagogisk handling gennem en fænomenologisk metode hvor bevægelse, billede, poesi og kreative samtaler er skabende aktiviteter, der åbner for en udvidet forståelse af sig selv.

 

 

 

 

 

Dato:  18. november 2022

Tid: 09.00-16.00

Målgruppe: Alle er velkomne

Pris: nye deltagere, der ikke var med på del 1 er 900kr inkl. forplejning

Tilmelding via hjemmesiden eller på mail til uddannelse@marjatta.dk

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Program:

Fredag den 18. november 2022

Kl. 9.00     Te/kaffe, morgenbrød og velkomst v/ Tomas Johansen

Oplæg v/ Niels Henrik Nielsen

Fra ydre handling til indre bevægelse. Vejen til en dybere erkendelse

Kl.11.00      Pause og samtale

Kl. 12.00    Frokost

Kl. 13.00    Oplæg v/ Göran Krantz

Selverkendelse gennem fænomenologisk fordybelse af pædagogisk handling.

Kl. 13.30     Øvelser v/ Göran Krantz

Kl. 14.30     Fælles samtale om pædagogens selverkendelse

Kl. 15. 30    Tilbageblik og hvad vi har lært

Kl. 16.00     Afslutning

Tilmelding