Tværfagligt symposium

Som et nyt initiativ indbyder Helsecenter Marjatta til tværfaglige symposier om sammenhængen mellem sundhed og pædagogik med det formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem læger, terapeuter og pædagoger.

Vi tager udgangspunkt i sundhedsfremme, fordi det er væsentligt, at vi som behandlere og helsepædagoger bevidst støtter og fremmer ”livskræfterne” hos dem vi arbejder med. Det ”det levende” eller ”det æteriske”, er et væsentligt aspekt i Rudolf Steiners medicinske impuls. Det er nøglebegreber for al helbredelse og sundhedsfremme og dermed for alle, der arbejder med og for andre mennesker.

I september 2019 blev der afholdt det første symposium med temaet; Det levende, livskræfter og livsmening – sundhedsfremme og livskvalitet i praksis. Læs mere her:

I marts 2020 bliver temaet: Mysterium Cordis – hjertets mysterium … de levende kræfters virke i menneske, natur og kultur. Læs mere her: