Undervisning i helsecenteret 2019-2020

Sundhedsfremme og helsepædagogik

Alle kurser finder sted på Strandvejen 11, 4733 Tappernøje, i terapisalen.

Undervisere: Læge Tomas Johansen, læge Lisbet Kolmos og sygeplejerske Vibeke Illemann Andersen

Kursusgebyr: kr. 500 + forplejning 125 pr. dag

Målgruppe: Pædagoger og terapeuter 

Tilmelding og betaling: Vivi Krüger, vkru@marjatta.dk

 

 

 

Tirsdag d. 3. september 2019

Sundhedsfremme og egenomsorg i pædagogisk og terapeutisk praksis

At være pædagog/terapeut betyder at vi skal give af os  selv til andre mennesker og støtte dem i deres livsudfoldelse. I en travl hverdag kan vi nemt opleve at løbe tør for energi.

Dette kursus fokuserer på hvilke tiltag jeg som pædagog kan vælge at gøre i mit eget liv, sådan at jeg også kan beholde kræfter til mig selv og forblive ”langtidsholdbar”.

 

Tirsdag d. 8. oktober 2019

Helseplejemidler/forkølelse/pleje af patient med feber

Med jævne mellemrum bliver vi forkølede, får influenza og feber. Som pædagog der tager varer på andre, er det rart at føle sig bedst mulig ”klædt på” i disse situationer. Vi vil gennemgå ”Vejledning i anvendelse af helseplejemidler på Marjatta” med særligt fokus på  feber og infektionssygdomme. Der vil også blive praktisk demonstration i brug af citron som febernedsættende middel, te-brygning, fodbade og andre relevante tiltag.

Vi vil samtale om Jeres konkrete erfaringer og komme ind på hvad Helsecenteret kan forventes at bidrage med som støttefunktion.

 

Tirsdag d.12. november 2019

Elev- og beboerbeskrivelser som pædagogisk værktøj

Ved at vi samles og systematisk bidrager med observationer og erfaringer omkring et menneske vi arbejder pædagogisk med, kan vi opnå en større fælles kraft ind i vores arbejde. Vi kan gennem fordybning komme til indsigt i hvad der er nødvendigt at gøre.

Vi vil arbejde vekselvis i grupper og i plenum og øve såvel systematisk observation som fordybelse.

 

Tirsdag  d. 28. januar 2020

Antroposofisk medicin/Salutogenese

I vor tid hvor der overalt i samfundet standardiseres, er det vigtigere end nogensinde at patienter kan være med til at tage individuelt ansvar for egen sundhed og livskvalitet. På hvilken måde kan antroposofisk behandling bidrage?

Hvordan forholder pædagogen sig til dette menneskesyn og hvilke praktiske udfordringer giver det i daglig praksis? Hvordan kan vi virke sundhedsfremmende i hverdagen f.eks. gennem kost og motion.