Helsecenter Marjatta– rådgivning og terapier

Vi tilbyder også en helhedsorienteret vurdering af børn, unge og voksne med særlige behov, udviklingsforstyrrelser, særlig sensitivitet, mistrivsel eller lignende. Derefter foreslår vi tiltag som kan støtte og hjælpe barnet til en positiv udvikling – og kan herunder tilbyde specialpædagogisk rådgivning, specifikke behandlingstiltag og supervision. For børn med særlige behov kan vi være rådgivere på ”sidelinjen” gennem barnets opvækst, skolegang osv. Det grundlæggende kendskab til barnet og familien vi tidligere har fået, kan så blive til gavn også ved senere kriser og udfordringer i opvæksten.

På baggrund af mail eller telefonsamtale foreslår vi enten en kortere afklarende samtale med forskellige umiddelbare forslag til tiltag og behandling  eller foreslår en grundudredning med efterfølgende visitation til en af de specialister vi samarbejder med indenfor specialpædagogik,  kunst- og bevægeterapier, psykologi eller psykiatri mm

Alle kan henvende sig for en kortere uforpligtende samtale og vurdering af om vi kan hjælpe i en given situation.

Samtaler foregår normalt på Helsecenter Marjatta, Bredeshave, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.

Klik på kortet herunder for at få overblik over bygningerne på Marjatta Bredeshave.