Helseeurytmi

Hvad er terapeutisk eurytmi eller helseeurytmi?

Terapeutisk eurytmi giver dig en mulighed for, aktivt at gøre noget for din egen sundhed. Gennem terapien kan du aktivt hjælpe din krop og din sjæl til at overvinde de problemer og sygdomme, som måske har bygget sig op over en lang årrække, eller som du kan mærke er under ”opsejling”.
Terapeutisk eurytmi giver dig mulighed for, egenaktivt og målrettet at virke helbredende og sundhedsfremmende på dig selv.
Det at kunne gøre noget aktivt for sig selv, også når man er blevet ramt af en længerevarende sygdom, hjælper os til at komme ud af den passive offerrolle som vi ellers nemt kan falde i. I stedet for at forestille os hvordan livet burde være, kan vi sige ja til det – som det er, og aktivt arbejde hen i mod at det igen skal bliver sådan, som vi ønsker det skal være. Dermed får vi mulighed for igen at leve et selvbestemt individuelt liv. Vi får mulighed for fortsat at være forfatter til vores egen biografi.

Med terapeutisk eurytmi kan du:

 • Egenaktivt begynde at hjælpe din krop og din sjæl til at helbrede sig selv i forhold til kroniske og tilbagevendende sygdomme og tilstande.
 • Understøtte en igangværende medicinsk behandling med ”normal”, eller alternativ medicin, ved at aktivere kroppens selvhelbredende kræfter.
 • Virke understøttende ind på nogle af de småskavanker som vi alle går rundt med.
 • Forebygge at småskavanker udvikler sig til større problemer.
 • Modvirke kropslige eller sjælelige ensidigheder.

Hvordan virker det?

Når vi oplever vores krop som noget fast og, i hvertfald over et kortere tidsrum betragtet, bestandigt, så ligger vi på en måde under for en slags illusion. Vores krop er slet ikke så fast. Den består af ca. 75% væske og altså kun ca. 25% fast materiale.
Ikke alene er denne store væske del i os i konstant bevægelse, også den faste del er langt mindre konstant end vi går og forestiller os. Hvert sekund dør og opbygges der ca. 500.000 celler i kroppen. Det er cirka den tid det tager os at blinke med øjnene – 500.000…! Det svare til ca. 50 milliarder celler i døgnet.
Disse tal viser os at kroppen virkelig er et beundringsværdigt kraftværk. Selvom den virker rolig og bestandig når vi kigger på den udefra, er den under konstant nedbrydelse og genopbygning, i konstant bevægelse. Denne vitale udskiftning foregår helt ind i vores knogler og helt ind i arvemassen, i vores DNA.
Alle disse „ombygningsprocesser“, de vitale processer i kroppen er dybt forbundet med, og afhængig af den omtalte flydende del af vores organisme.

Hvad er det mon der organisere og strukturere disse kræfter, disse voldsomme vital-, eller livsprocesser?

Hvad er det, der sørger for at de ca. 30 milioner nye celler, du har dannet i din krop, i den tid det har taget dig at læse dette, at de alle er sunde og raske og at det er de rigtige celler?
Et sundt og raskt gennemsnits menneske danner f.ex. hver dag mellem 10.000 og 100.000 kræftceller i kroppen – hele livet igennem – uden at ”få kræft”. Det er overhoved ikke noget problem. Kroppens imunsystem, dens evne til at helbrede sig selv klarer problemerne! Imunsystemet identificere og opløser disse celler, og i øvrigt alle de andre ”byggefejl”, der selvfølgelig opstår når der skal skabes 500.000 celler i sekundet.

Terapeutisk eurytmi er en bevægelsesterapi, der i udførelsen minder lidt om andre bevægelsesterapier, f.ex. fysioterapi. Til forskel fra andre terapier som retter sig mod den ”faste del” af vores organisme, er målet med den terapeutiske eurytmi, at virke ind på de omtalte flydende og bevægelige ombygningsprocesser i kroppen. På denne måde styrker terapien kroppens evne til at helbrede sig selv. De personligt målrettede øvelser man får hos terapeuten, og som man så kan øve selv derhjemme, er altså designet til at virke organiserende og strukturerende ind på livsprocesserne. Gennem øvelserne hjælper man dermed kroppen til selv at genskabe sundheden i det område hvor processerne er kørt af sporet, hvor kroppens helbredende kræfter er blevet trængt tilbage af sygdom.

På den måde er Terapeutisk eurytmi en mulighed for at virke ind på alle kroniske og tilbagevendende sygdomme, tilstande og skavanker, som kroppen ikke selv formår at slippe af med.
Ønsker man at virke understøttende ind på nogle af de småskavanker som vi alle går rundt med, eller at forebygge at de udvikler sig til større problemer, kan terapien udmærket stå alene. Vil man derimod tage fat på større sygdomme, kan terapien kombineres med almindelig medicin som Cortison, blodtryksmedicin, kemoterapi, antidepersiva osv. I kombination med ”alternativ” homøopatisk medicin (antroposofisk / komplementær medicin), er der i tyske undersøgelser dokumenteret store virkninger af terapien.

Terapeutisk eurytmi og psykisk/sjælelige sygdomme.
Man har i mange år snakket om de såkaldte ”psykosomatiske” sygdomme. Det er fysiske sygdomme der har deres udspring i det sjælelige. Det kunne f.eks være det gammel kendte mavesår.
Den moderne forskning påviser i disse år nye sammenhænge mellem psykiske/sjælelige sygdomme, og de fysiske organer. Man kan nu efterhånden påvise sammenhænge mellem f.eks tarmfunktionen og sygdomme som depression, angst og autisme. Eller mellem hjertefunktionen og oplevelsen af integritet i mødet med hverdagen og med andre
mennesker. Ud fra denne kobling mellem det sjælelige og det fysiske, kan den Terapeutiske eurytmi, med stor effekt, virke ind, ikke blot på psykosomatiske sygdomme, men også på de psykisk/sjælelige sygdomme.

Eksempler på sygdomme hvor terapeutisk eurytmi anvendes:

 • Hjerte og kredsløbssygdomme – Lammelser og Parkinson – Udbrændthed
 • Blodtryk – Ryglidelser – Fibromyalgi
 • Kræft (alle former) – Epilepsi – Multiple sklerose
 • Gigtsygdomme – Autisme – Diabetes
 • Mave og tarmsygdomme – Indlæringsproblemer – Spiseforstyrrelser
 • Leversygdomme – Koncentrationsbesvær – Stofskiftesygdomme
 • Nyre og blæresygdomme – Depression – Søvnløshed
 • Lunge sygdomme – Nervøsitet – Følgerne af blodpropper
 • Astma – Angst og hjerneblødninger
 • Allergi (alle former) – Psykoser – Kroniske betændelsestilstande
 • Hormonforstyrelser – Manier – mm.