Maleterapi

Male- og kunstterapi er en terapiform der sigter mod at påvirke både almene sygdomstegn, men også helt individuelle sjælelige aspekter hos patienten. Det er umiddelbart livgivende at være kunstnerisk aktiv og støtter glæde og fantasikræfter hos patienten. Det er ofte muligt gennem et maleterapeutisk forløb at påvirke motivationen til forvandling og impulsere empati for selve det at være kunstnerisk aktiv i livet. Man kan opleve en fordybet koncentration og øve sig i ikke kun at være vågen i sin bevidsthed og sine tanker, men gennem refleksion og kunstnerisk udtryk også blive mere bevidst om sin egen sjæls behov og dybder.

Når der i en sygdomsproces er elementer af sjælelig og psykisk overbelastning, stress eller traumer er det efter en tværfaglig konference mellem terapeut og læge muligt at tilrettelægge et maleterapeutisk forløb, som tager afsæt i den enkeltes problematik og behov.