Sansemotorisk træning

Børn opøver helt fra de er spæde evner til at tilpasse deres motorik til omverdenen, gennem et kompliceret sammenspil mellem sanseorganer, hjernens forskellige centre og kroppens muskler. Dette sammenspil kan forstyrres af mange faktorer, og påvirket udviklingen hos barnet. For eksempel kan for tidlig fødsel, iltmangel ved fødslen, psykisk udviklingshæmning osv. påvirke den sansemotoriske integration og medføre en usikker motorik, indlæringsvanskeligheder m.m.

Omtrent hvert 6. barn er desuden i dag så fysisk inaktive gennem de tidlige børneår, at de har motoriske problemer ved indskolingen og dermed også kan få problemer med såvel fysisk som psykisk velbefindende og indlæring.

Vore specialuddannede terapeuter kan teste og vurdere hvor i udviklingen de sansemotoriske problemer er opstået, og derudfra i samarbejde med lægen vejlede i øvelser som kan hjælpe på de områder hvor barnet har behov.

De kan også vejlede i sansemotorisk integration gennem aktiviteter i hverdagen og skoledagen til forældre eller pædagoger / lærere.