Antroposofisk Medicin

Antroposofisk  medicin er en interdisciplinær medicinsk retning, som siden 1920 er udviklet indenfor alle medicinske fagområder.

Det er en integrativ medicin, som ud over den almindelige medicinske diagnostik og behandling arbejde med naturbaserede lægemidler, kropsterapier, bevægelses- og kunstterapi, innovative sygepleje teknikker, biografiarbejde m.m.

Integrativ medicin betyder her, at antroposofisk medicin bygger på den almindelige lægevidenskabeligt funderede medicinske uddannelse og hertil lægger lægemidler og terapier, som bygger på snart 100 års praksis og teori fra antroposofiske læger over hele verden og i alle medicinske specialer, med baggrund i dr. phil. Rudolf Steiners og dr. med Ita Wegmans medicinske impulser.

Det er den antroposofiske medicins anliggende at opleve mennesket som et kropsligt, men også sjæleligt- og åndeligt væsen, i en stadig personlig udvikling gennem livets udfordringer, herunder ved sygdom og helbredelse.

Den antroposofiske læge forsøger at forstå såvel de åndelige, sjælelige og kropsligt / vitale aspekter af mennesket og integrere dem med den medicinske forståelse af sundhed og sygdom, diagnostik og terapi. Det er klart at dette er en helt individuel proces. For alle mennesker er forskellige og det er derfor forskelligt hvordan den enkelte kan hjælpes eller helbredes, selvom diagnosen er den samme, f.eks. ”højt blodtryk”. Når man tager udgangspunkt i den individuelle patient, mere end ”blodtrykket”, så kan man udarbejde meget individuelle terapier som kan omfatte både naturmedicin, almindelig medicin, bevæge- og kunstterapier mm., alt sammen med det sigte at give patienten en større grad af evne til selv at regulere sine sygdomssymptomer. I den forstand er antroposofisk medicin også ofte en forebyggende medicin, da udgangspunktet er hvordan den enkelte kan vinde kræfter og styrke sig ud fra sin egen aktivitet.