Pædagogisk helhedsvurdering

Marjatta har 65 års erfaring i at støtte og hjælpe børn, unge og voksne med psykisk udviklingshæmning. Det giver gode muligheder for også at hjælpe andre børn og unge i udsatte situationer og give forældre og lærere eller pædagoger omkring barnet redskaber til at støtte barnets udvikling.

Vi har i Helsecenter Marjatta fokus på børn og unge med udviklingsproblemer eller særlige behov, f.eks. i forbindelse med inklusion i skole. Børn som bare ikke trives i skolen eller børnehaven, måske pga. angst eller lignende. Eller børn som har en adfærd der giver dem selv eller deres omgivelser problemer.

Vi er et tværfagligt team af læger, specialuddannede bevægeterapeuter, specialpædagoger m.fl. som bruger en særlig specialpædagogisk metode der inddrager et helhedsperspektiv på barnet og dets miljø og giver en dybere forståelse af barnets behov og problemer. Her arbejder vi tværfagligt sammen og kan så efterfølgende foreslå en mere målrettet specialpædagogisk rådgivning til skoler, børnehave eller institution, særligt tilrettelagt terapitilbud til barnet / den unge eller foreslå henvisning til andre relevante parter, udredning eller lignende.

Alle er velkomne til at kontakte os for en vurdering af, om vi kan hjælpe i en konkret situation.